نه به حجاب اجباری

گروه "دانشجویان و دانش‌اموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران" در اعتراض به حجاب اجباری و تاکید بر انتخاب آزادانه‌ی نوع پوشش اقدام به راه‌اندازی کمپین "نه به حجاب اجباری" کرده است که در این میان دست هم‌کاری و هم‌یاری همه‌ی گروه‌ها و اشخاص را به گرمی می‌فشارد >>>

20-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
aynak

حق زن برای انتخاب پوشش در ایران = اولین قدم برای

aynak


 

حق زن برای انتخاب پوشش   در ایران  = اولین قدم بسوی قانون مداری و جامعه ای  است که به حقوق  شهروندی احترام می گذارد.

از نظر منطقی، هر کس با هر ایده ای - قدم در راه --شرکت مردم- در بدست آوردن حقوق
خود انجام دهد با هر هدفی باشد  خوش آمد گفت.   مگر حق رای در آمریکا به
زنان مساوی با حقوق برابر انسانی آنها  در روز اول پس از گرفتن این حق 
بود؟ ولی مگر زنها آن زمان به کارخانه داری که می خواست از نیروی انسانی 
زنان در کارخانه استفاده کند و به جنبش "حق رای" برای زنان پیوست گفتند،
حالا دلیل اصلی تو چه بوده؟   یا یک برده از  لینکلن که هدف اصلی اش اتحاد و
مهمتر صنعتی کردن آمریکا بود، پرسید که چرا برای پایان دادن به برده داری
فعالیت میکنی؟   در مورد ایران - اولین پایمالی حقوق انسانی ایرانیان پس از
انقلاب همین شعار یا روسری یا توسری بود.   همین گونه که در  این نوشته
اشاره می کنم:   حجاب اجباری - اولین و بنیادی ترین نماد سرکوب حقوق انسانی
ایرانیان است:
//iranian.com/main/blog/aynak-21راستی اگر
حجاب اجباری  نباشد، از حکومت اسلامی که کلیه اصول دیگر از جمله فساد مالی،
ربح بانکی  چه می ماند؟  مگر چماقداران رژیم به بهانه مبارزه با "بد
حجابی" هر سال تابستان با دشنه و قمه و چاقو هر تابستان به خیابان ها
نمیریزند و قلدری نمیکنند؟    اگر این بهانه نباشد چی؟   برای آن دسته که
به دمکراسی واقعی و حقوق بشرواقعی برای همه اعتقاد راسخ دارند، چاره ای
نیست جز بدست آوردن قطره قطره حقوق.  امیدوارم که  "اصلاح" طلبان حالا به
جایی رسیده اند که برای مطرح ماندن در جامعه صحبت از آزادی انتخاب پوشش می
کنند، هر  ایرانی  خواهان بهبود شرایط  باید به آن خوش آمد بگوید و در ضمن
پیگیر هر شعار باشد.  تعمیق کسب حقوق اولیه انسانی  فقط  از روش  عمومیت
یافتن آن و قبول آن توسط آحاد جامعه ممکن است.

 


Fred

اختیار حجاب نیمه بشر

Fred


باید امید داشت که این کمپین  با کفش و کلاه کردن  اصلاح طلبان حرفه ای حکومتی برای شرکت در بازی "انتخابات" ربطی نداشته باشد.

آزادی ایران در برابری تمام و کمال زنان با مردان است، نیمه بشر بودن زن در قوانین مدون حتی با داشتن حجاب اختیاری معنایی ندارد.

ایکاش اصلاح طلبان حکومتی از این کارها زمانی که هم "ریاست جمهوری" و هم "مجلس" و هم "شورا های شهری" را در اختیار داشتند میکردند.