تلاش‌های اصلاح طلبان ایران برای بازگشت به قدرت

بی بی سی: در ایران، از چند هفته قبل، بعضی از چهره های شناخته شده ی اصلاح طلبان، نشانه هایی داده اند که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت کنند. چهره هایی مثل عبدالله نوری و محمدرضا خاتمی. اما چرا بعد از انتخاباتی که اصلاح طلبان گفتند سراسر تقلب بوده، آنها دوباره به آن نیم نگاهی دارند؟ بهرنگ تاج دین گزارش می دهد.
18-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Ayatoilet

اصلاح طلبان = اسلام طالبان

Ayatoilet


اصلاح طلبان یک دفعه با خاتمی کلی ریدن ولی این دفعه گه خوردن


Rastgoo

So what?

by Rastgoo on

So what if the reformists get back in power?  Nothing will change, the Judiciary is selected by the Faghih, the Legislature is filtered by the Guardian council, the Military (Army and Sepah) are controlled by the Faghih, what the hell are the reformists going to accomplish?  Nothing except furthering the life of the regime.  Some of the legislation passed by the reformist Majlis ~10 years ago were among the most liberal that Iran has ever attempted to enact.  But they were almost entirely overruled by the Guardian council as un-Islamic.  This regime must be changed from its foundations: the constitution must be reformed and Democracy must be included explicitly as an inalienable right.


ghalam-doon

Good Ol' Days!

by ghalam-doon on

It's interesting that they talk about the Khatami's candidacy. He hopes to get the approval of the same Guardian council who invalidated his ballot in the last election.

Reformists are going to play their part to save this regime once again. I wonder how they're going to sell this scheme to the same people who boycotted the last election.

On the other hand, as long as there is no real alternative to this regime and as long as there is a constant infighting within the ranks of the opposition, people might drink from the poisonous chalice and vote for the reformists.


Fred

خودتی

Fred


قدرت و ثرت است و دلکندن از آن خصوصاً از سوی کارگزاران فاقد هرگونه اصول اخلاقی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بسیار سخت است.

اینها تا زمانی که بدست توانای ایرانیان بازنشسته نشوند؛ هر رزو از این بازیها در می آورند و یک تعداد بسیار دیگر را که به این وعده وعید ها دل میبندند بیچاره میکنند.

خودتی.