تهدیدایران برای بستن تنگه هرمز

اولین محموله نفت امارات متحده عربی که با دور زدن تنگه هرمز صادر می شود امروز به پاکستان رسید. امارات دیروز خط لوله نفتی تازه ای را افتتاح کرد که نفت این کشور را به بندر فجیره می رساند و نیازی به گذر از تنگه هرمز ندارد. ایران تهدید کرده در واکنش به تحریمها، تنگه هرمز را که بخش عمده ای از نفت جهان از آن می گذرد، می بندد. امیر پایور گزارش می دهد.
17-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Faramarz

به جای تنگه هرمز، چاک دهان را ببندید!

Faramarz


 

Everyday there is more bad news for the Regime and they have made so many enemies and have painted themselves to such a corner that there is no escape route

Saudi oil pipeline is going to the Red Sea, Iraqi oil pipeline to Turkey, UAE pipeline to Sea of Oman, and Kuwait, Bahrain and Qatar to follow

 

علی گدا موند و حوضش!

 

 


Red Wine

...

by Red Wine on

راهِ حلِ جالبی‌ است،تا اندازه‌ای پوزهٔ اسلامیون به خاک مالیده شد اما این طرح هزینه بسیار دارد،میتوان گفت که ۳/۵ از آن پولی‌ که پیش گرفتند؛ می‌‌بایستی‌ خرجِ ترانزیت و جیبِ دیگر شرکا کنند.به طورِ حتم این راهِ حلِ دائم نیست،اسلامیون این را می‌‌دانند و به همین خاطر عیاری و طیاری کنند.خداوند لعنتشان کند.

 


Fred

کوزه

Fred


خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر حالا باید تهدید بستن تنگه هرمز را بگذارد در کوزه و آبش را بخورد.