آزادیهای اجتماعی، وصله‌ای جور یا ناجور با جمهوری اسلامی؟

بی بی سی: تابستان در ایران، همیشه فصل سخت گیری های اجتماعی بوده. از گشت ارشاد برای نظارت بر حجاب تا پلمب رستوران ها و مکانهای تفریحی یا بستن تورهای گردشگری که "مستهجن" ارزیابی شده اند. حالا دیگر کلماتی مثل مستهجن، بدحجاب و حتی امنیت اجتماعی در ایران، واژه ها وعباراتی با معانی روشن نیستند. معلوم نیست که چه کسی و در کجا درباره این اقدامات تصمیم گیری می کند، تا جایی که مثلا محمود احمدی نژاد رییس جمهوری هم از پلیس به خاطر بستن رستورانها وقهوه خانه ها گله کرده و گفته، بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند. حرفی که چندان روشن نیست با در چه زمینه ای با چه هدفی عنوان شده است. علی همدانی گزارش می دهد.
17-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
مآمور

مرگ بر گشت ارشاد! خاک بر سر علی مطهری!

مآمور


I wear an Omega watch


Dr. Mohandes

Police??? LOL

by Dr. Mohandes on

Mostly new recruits, teeny tiny juneior, sitting in these car trying to look all tough and sh... thinking anyone gives a damn. 

all you need to is dangling a newly release Andeee joon's CD and you will have the pleasure of having them as your slaves for as long ase they are in service.

Police LOOOOL. ah that was a good one.


First Amendment

Can I cordially invite...

by First Amendment on

.....our learned friend, No Fear, to let us know whether or not A.N's remark is a leap towards the next presidential election.......


Fred

وحوش زن ستیز

Fred


اینها متمدن بشو نیستند، تنها راه رویارویی با وحوش زن ستیز، ایرانی کُش و ایرلن ویران کُن تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.