'مبادله نفت و طلا' میان ایران و ترکیه

 بی بی سی: نفت در برابر طلا: این تصویری است که بعضی رسانه های ترکیه از تجارت کنونی ایران و ترکیه ارائه می دهند. روزنامه های ترکیه می گویند آنکارا در مقابل نفت، به ایران کیلو کیلو طلا داده. وزیر انرژی ترکیه اما می گوید واردات نفت کشورش از ایران کاهش داشته و پولش هم فقط به لیره پرداخت شده. اما کدام روایت درباره صادرات طلای ترکیه به ایران صحت دارد؟ امیر پایور گزارش می دهد.
11-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
divaneh

I wish they would pay Iran with Barbari

by divaneh on

I am sure people would apprecaiate it a lot more.


vildemose

 Is this the same gold

by vildemose on

 Is this the same gold that was carried on the back of a truck from Iran to Turkey?

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Bavafa

War profiteering….

by Bavafa on

While this report only hints at ways to bypass the “starving Iranians” (i.e. sanction) policy, there is much to profit from the chaos as a result of these policies both by Iranian Sepah/Basij thugs and ruling regime as well as by the opportunistic foreign companies and countries and their advocacies.

  I hope all the illicit money, income and profit made as a result of “back breaking” and "starving Iranians" are spent on dava o doktor in a most miserable way.

 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad