"در جمهوری اسلامی ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد"

بی بی سی: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته در جمهوری اسلامی ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. جواد لاریجانی گفته زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قانون، فعالیت سیاسی کرده اما او را به زندان انداخته اند چون حاکمان کار او را دوست نداشته اند. موردی که به عقیده او حتی یک نمونه از آن هم در ایران وجود ندارد. اما زندانی سیاسی کیست و جرم سیاسی در ایران چگونه تعریف شده است؟ نگین شیرآقایی گزارش می دهد.
11-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

 
Ali P.

هیئت منصفه؟

Ali P.


I live in the US, and I have seen ordinary citizens serve on the jury, one of the greatest and oldest democratic traditions.

Who sits in the jury in Iran? I have never heard any Iranian, ever, sit in a jury.

The term, "hay'ateh monsefeh" is mentioned often in Iranian law, but I have never heard of an Iranian jury.

Has anyone?


Azarbanoo

Islamist Criminals lying

by Azarbanoo on

continueously without Shame.


Roozbeh_Gilani

این لاریجانی، بچه آخوند دزد، آدمکش و دروغگو که هیچ چی‌....

Roozbeh_GilaniFred

وقاحت

Fred


در میان وحوش حاکم بر ایران؛ برادران لاریجانی جابگاه ویژه ای دارند و هر کدام روی دست دیگری در وقاحت بلند میشود.