محمدرضا عالی پیام: امام زمان

اگه خواستی هم بیای جون برار، اقلاً اون شال سبزو در بیار!

07-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Shazde Asdola Mirza

Everyone is free in IRI, until apprehended by the Mamoors of ...

by Shazde Asdola Mirza on

... ministry of "intelligence".

Then, they become:

Prisoner of the Day!


Anahid Hojjati

Another great poem by Ostaad

by Anahid Hojjati on

thanks ghormeh sabzi for posting.


ghalam-doon

Safety valve

by ghalam-doon on

من با اشعار این فرد زیاد آشنایی ندارم ولی معمولاً این نوع رژیم به سوپاپ اطمینان نیاز دارد. نمی خواهند وقایع بعد از انتخابات سه سال پیش تکرار شود، پس به این فرد و اشخاص دیگر اجازه می دهند که کمی پا را از گلیمشان بیرون بگذارند. حتماً این آقا هم این اشعار را قبلاً به تأیید وزارت ارشاد رسانیده است.

از سوی دیگر این نوع جلسات برای شناسایی ست، می خواهند ببینند چه نوع آدم هایی به این جلسات می آیند.

در زمان شاه هم بود، پس نمی توان از وجود چنین جلساتی نتیجه گرفت که در ایران "آزادی" وجود دارد.


onlyinamrica

FA

by onlyinamrica on

I am wondering too.    

First Amendment

زیبا سرودی

First Amendment


 

 

ما آخرش نفهمیدیم توی ایرون آزادی هس یا نیس....