پلیس هند سپاه پاسداران را به دست داشتن در انفجار دهلی متهم کرد

بی بی سی: پلیس هند، سپاه پاسداران ایران را به دست داشتن در انفجار یک خودروی متعلق به دیپلمات های اسرائیلی متهم کرده. در این انفجار که اوایل سال جاری میلادی در دهلی نو، پایتخت هند اتفاق افتاد، چهار نفر از جمله همسر یک دیپلمات اسرائیلی مجروح شدند. آیدین صالحی گزارش می دهد.
31-Jul-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Kooshan

hahahaha...دولتهای متمدن و درأس آنان اسرائیل!!!!!!

Kooshan


Condemn any civilian terror, whether it is nuclear scientist and their family of diplomats!

 

Be brave, be fair! 


Fred

خویشتنداری دولتهای متمدن

Fred


دولتهای متمدن و درأس آنان اسرائیل باید خویشتنداری کرده و اجازه دهند که مردم ایران کار وحوش را یکسره کنند.

 

تحریم های کمر شکن منجمله قرنطینه ترابری هوایی/دریایی و کمک لجستیکی به ایرانیان برای سرنگون کردن حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب " و غیره  اوجب واجبات است.