برکناری رئیس پلیس فتا در تهران

خون یک کارگر که وبلاگ می نوشت و منتقد حکومت بود، دامن یک سرهنگ را گرفته است. رییس پلیس فتای تهران، فضای تولید و تبادل اطلاعات، کارش را از دست داد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، می گوید محمد حسن شکریان را به دلیل قصور در انجام وظایف، برکنار کرده است. ماه گذشته، ستار بهشتی پس از چند روز بازداشت در زندان درگذشت. مرگی که داد شخصیت ها و نهادهای بین المللی را درآورد و نهایتا مقام های حکومتی هرکدام دلایل مختلف برای این مرگ ارائه دادند. پناه فرهاد بهمن گزارش می دهد.


01-Dec-2012
Share/Save/Bookmark

 
MRX

scapegoat

by MRX on

This guy sarhang gooz is Just an scapegoat for a barberic despotic system. Once in a while they sacrifise one of their own minor players to take the focus away from real murderers.


Roozbeh_Gilani

این توله سگ مزدور که آدمی‌ نیست

Roozbeh_Gilani


اگر راست می‌گید برین سراغ خامنه‌ای، احمدی‌نژاد، برادران مادر به خطای لاری جانی و امسال آنان که ۳۴ سال است کاری جز کشتار، دزدی و خیانت نکرده‌اند