تولید نفت عراق از ایران بیشتر شد

بی بی سی: برای اولین بار در دو دهه گذشته، تولید نفت عراق از ایران پیشی گرفته. و با افزایش تحریمها بر ایران از یکسو و سرمایه گذاری وسیع شرکتهای غربی در عراق از سوی دیگر، وضعیت فقط می تواند وخیم تر شود. تولید نفت ایران به زیر دو میلیون بشکه در روز رسیده و گفته شده صادراتش ۴۰ تا ۵۰ درصد کم شده. کاهش تولید نفت چه تاثیر دراز مدتی بر میزان ظرفیت تولید نفت ایران می گذارد. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.
12-Aug-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
alx1711

this is what u get for

by alx1711 on

this is what u get for shaking a tazi hand.

Look at this video closely.. lebanon votes!! this is really funny because akhonds used their pertro dollars to rebuilt lebanon..

a real eye opener.


Fred

تحریم های کمرشکن

Fred


هرچه سریعتر تحریم ها کمر وحوش حاکم را بشکند، که آن هم به توقف درآمد نفت وابسته است، به همان زودی ایرانیان میتوانند کلیت وحوش ایرانی کُش و ایران ویران کُن که شامل "اصلاح طلبان" هم میشود را بازنشسته کرده و به بازسازی ایران بپردازند.