Moon Search

Clerics and scientists look to sky to determine start/end Ramazan

12-Aug-2010
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
statira

Lisp

by statira on

Keshvari ke Khamenei rahbare mazhabeesh bashe, goyanesham bayad nok zabooni harf bezane. Hatman ye kooram tou rasadkhooneshoon estekhdam kardand ta maho bebeeneh.


R2-D2

از زبان 'ناصر خسرو' ...

R2-D2


 

 

با زرق و خرافات و بدفعالی

 

فضل و خرد و مال گرد ناید
با زرق و خرافات و بدفعالی

هرچند که من چون درخت خرما
پر بارم و تو چون شکسته نالی

این حکم خدای است رفته بر ما
او بار خدای است و ما موالی

گاهی به کشاکش دری و گاهی
بی‌کار که گوئی یکی جوالی

بر مذهب و بر رای میزبانی
بر خویشتن از ناکسی وبالی

با باد جنوبی سوی جنوبی
با باد شمالی سوی شمالی

در دیگ خرافات کفچلیزی
در آینهٔ ناکسی خیالی

در مجلس با رود ساز و ساقی
تا وقت سحر مانده در جدالی

بر منبر شبگیر و بامدادان
با اخبرنائی و قال قالی

در فحش و خرافات عندلیبی
در حجت و آیات گنگ و لالی

بی‌قول و جفاجوی و پر نفاقی
زیرا که عدوی رسول و آلی

گوئی که مسلمانم و ندیدی
هرگز تو مر اسلام را حوالی

تو روی محمد چگونه بینی
چون دشمن آلی ز بد خصالی

 

 

دیوان اشعار - قصاید

 

 

 


divaneh

What complete idiots

by divaneh on

Hollow-heads (kale pooks) using the most accurate time measurement to navigate a plane in order to measure the time they way that it was done 1500 years ago. Its like using a measuring tape to find and record the length of an object in vajabs. West is right, you just can't trust this people with nuclear technology.


afshin

religion is such a load of

by afshin on

religion is such a load of crap!


Darie

سخنان مشاهير جهان در باره مذهب

Darie


The truth...

       
اولين روحاني جهان
اولين شيادي بود
که به اولين ابله رسيد.
"ولتر

يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،
در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند...
"دنيس ديروت"

وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،
کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.
"رابرت گرين اينگر سول"

دين بهترين وسيله
براي ساکت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند،
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم.
پنجاه سال بعد،
ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.
" جومو کيانتا"

مذهب
تنها براي بردگي انسان ها خلق شده است.
"ناپلئون"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،
اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"

کشيش ها مى گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند.
اين طبيعى است..
چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند.
همه گداها مى آموزند که مردم بايد به آنها پول بدهند..
"رابرت گرين اينگر سول"

قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،
قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
"مارک تواين"

به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي
تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.
"نيچه"

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردي نامرئي در آسمانها زندگي مي كند
كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي،
و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،
او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن
و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،
رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني
... ولي او تو را دوست دارد !
" جورج كارلين"

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه
اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است..
" آرتور سي كلارك"

مذهب ،
آه خلق ستمديده است،
قلب دنياي بي قلب و روح شرايط بي روح.
مذهب افيون توده هاست .
"كارل ماركس"

آنجا كه علم پايان مي يابد 
مذهب آغاز ميگردد .
" بنجامين ديزرائيلي"

دين،
افساري است که به گردن تان مي اندازند،
تا خوب سواري دهيد،
و هرگز پياده نمي شوند،
باشد که رستگار شويد...
"کائوچيو"

  

Please distribute this to all religious people and stop the insanity.  

            

 


No Fear

Good

by No Fear on

I rather see Khamenie doing his "religious" duty and being the " religious " leader of Iran than him interfering in Politics.

 


mahmoudg

what a waste of aircraft time, gasoline, time etc.

by mahmoudg on

so that one sees if the month is in line for the worthless month of Ramadan.  Instead study astronomy and the cosmos for the benefit of humanity, not whether what time a person has to waste time to bend 5 times a day.  What a total waste of time among the many other wastes in the IRI


comrade

"هر ملتی لیاقت حکومت خود را دارد": منسوب به علی‌، خلیفه چهارم

comrade


دیدید چه کردند با ما؟ این تازه اول کاره...

“The production of too many useful things results in too many useless people.”

 


عموجان

This what I have to go through

by عموجان on

Every time I have to go number two 


default

SO WHAT ..

by sam jade on

مملکتی ، که هزار بدبختی داره ، بیکاری فقر داره بیداد میکنه

دیدن ماه چه دردی از دردها را دوا میکنه..این همه خرج ،سوخت هواپیما

پرداخت به خدمه هواپیما ،، این خرج حد آاقل یک ماه یک خانواده

را در ایران شکم سیر نگاه میدشت ،،  آیا اینها همان کسانی هستند که عکس خمینی را در ماه و از روی زمین دیدند؟

به یزدان که گر ما خرد داشتیم   کجا این سرانجام  بد داشتیم

 


Louie Louie

Bacheh momkeneh ya az aghab biyofteh ya inkeh oskhol besheh

by Louie Louie on

!!!!!!!


Cost-of-Progress

Great tactic though

by Cost-of-Progress on

The alliance of reesh-o-pashm uses these tactics to divert attention from the dire situation that the country is in; both politically and economically.
It is indeed a great waste of resources not to mention the belittling of the Iranian scientific community to be forced to do this kind of bullshit "research".

____________

IRAN FIRST

____________


default

برای یک لقمه نان

Amir Normandi


نان ملت به دست جمعی تاجر دین و مباشر جهل افتاده است تا جایی که هیت تحصیل کرده نجوم شناس و فیزیکدان هم (برای لقمه نانی) با این بازی مسخره به نوکری جهالت تن می دهند و به استثمار آخوند در می ایند

ایران و ایرانی این دوران را نیز پشت سر خواهد گذارد

امیر نورمندی

 

 


Abarmard

Payam

by Abarmard on

I am sure we have agreed for more than once, but still once is better than never.


tehran e Azad

ramezoon

by tehran e Azad on

Saag reed be ramezoon and what ever it symbolizes!


پیام

For once I agree with you Abarmard.

by پیام on

What a waste of money on other resources for such an unimportant issue. Even if I would participate with the fasting during ramezan, the exact start date of ramezan would have been secondary to the experience itself.