شعر فردا

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
26-Apr-2009
 

بخوا ب دخترم
 

فردا شعر تو را خواهم گفت
 

شعر کوه و کاه
 

زمان گریز بامگاه
 

فریادو زمزمه کوتاه
 

زوزه باد در آشیانه
 

خروش موج شبانه
 

شعر ناتمام مستانه
 

که میخراشد قلب ما را
 

عقب افتاده از زمان
 

پیش افتاده بی پروا به احساس
 

اورنگ
Avril 2009

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

فردا را دیدم

Orang Gholikhani


فردا را در چشم دختر ناز دیدم

او خواهد آمد

دعا میکنم که هنوز بدنیا باشم


default

بايد دعا کنيم

ناهيد (not verified)


بايد دعا کنيم که فردا از راه بيايد تا شعري براي دختري ناز بگوئيم.

واي اگر فردا نيايد