ایمان و اعتقاد

ایمان و اعتقاد
by مسعود از امریکا
22-Mar-2009
 

یا ایها النبی، ای خدا و ای امام
                       کاین ذره ایمان، کندد بر تو  من ای جوان

و این روح القدس، والعیسی و الموسی
                       محمد باشدت برهان، ای دوست من، و ای خیران

گر اعتقادت بود ایمان، ای دل عاشق من
                       ای دوست من، عشق من، لب بر زن بر لب این فرشتگان

خداوند را فراموشت مکن، ای فرزند دل یار من
                      بر لب ان اعتقاد کن مسکن، ای دوست من، ای جانان

دل من مال تو، و عشقمان بر احیای خدا
                      رحمت کن بر ما ای ایزد، ای جانان ما، ای برهان

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا