عراق دومین تولید کننده نفت اوپک
ايران امروز
12-Jul-2012

رادیو فردا: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در گزارش ماهانه خود که روز پنج شنبه، ۲۲ تيرماه منتشر شد، رسما تاييد کرد که توليد نفت عراق در ماه گذشته از ايران سبقت گرفته و اين کشور هم اکنون جايگاه دومين توليد کننده بزرگ اپک را از ايران گرفته است

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark