یک ایرانی درتیم مشاوران سیاسی میت رامنی
ایران آنلاین
12-Jul-2012

تیم مشاوران سیاسی میت رامنی کاندیدای جمهوریخواهان در انتخابات سال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری آمریکا برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا معرفی شدند. بنا بر گزارش سایت کمپین رامنی  این تیم که مستقیما با دکتر ولید فارس مشاور ارشد میت رامنی در امور خاور میانه کار می کنند در ، ششم جولای ۲۰۱۲ در نشستی با مدیران ارشد این کمپین اعلام موجودیت کردند و اسامی  این مشاوران برگزیده دروب سایت کمپین منتشر گردید... امیرعباس فخرآور که در حال حاضر در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن بعنوان پژوهشگر و استاد مهمان به تدریس مشغول است، جوانترین عضو این تیم مشاوران میباشد...

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark