رضا پهلوی در "العربیه": اسرائيل به جاى حمله به ایران، به مخالفان کمک کند
alarabiya.net / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
18-May-2012 (2 comments)

شاهزاده رضا پهلوى آخرین ولیعهد ایران در مصاحبه با تلويزيون "العربيه" از اسرائيل خواست سوداى حمله به ايران را از سر بدر کند، ولى براى بهبود اوضاع منطقه و ايران، به مخالفان ايرانى کمک کند.

وليعهد سابق ايران که اکنون 52 ساله است در اين مصاحبه که جمعه 18-5-2012 در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه (9:30 شب به وقت دبى) از تلویزیون العربيه پخش مى شود، چنين حمله احتمالى را "موجب ایجاد شکافى بى سابقه بين ملتهاى ايران و اسرائيل" دانست.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Rastin

RP2

by Rastin on

A single sentence uttered by this gentleman is worth more than the collective BS spewed by dirty uneducated mullahs and their supporters in the whole history of Iran. 

 

'Hambastegi' is the main key to victory (courtesy of Bavafa)


Darius Kadivar

Video of RP2's interview on Al Arabiya here

by Darius Kadivar on