«نگاه شما»: قصه گو خود قصه شد!
tabnak.ir
10-Mar-2012

موسی صدرخیلی خوش تیپ بود.حالا لیبی (قذافی) یا گمش کرده یا کشتدش) نمیدونم
غروب بود موسی صدر اومد درزد.اون یکی از زیباترین مردهای دنیا بود.چشمهای
خاکستری،درشت،زیبا.لباس آخوندیش هم شیک. از سینه کفتری ها.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark