تصاویر:موسس رژیم اسرائیلی دیگر در آفریقا
tabnak.ir
10-Mar-2012 (one comment)

جوزف کانی در صدد بر اندازی حکومت در اوگاندا و استقرار رژیمی دین یهود بر مبنای ده فرمان است.

>>>
پندارنیک

Africa's Moses........

by پندارنیک onShare/Save/Bookmark