از چه می ترسید؟! آمدن پادشاهی یا رفتن جمهوری اسلامی؟!
kayhan / Elahe Boghrat
23-Jan-2012 (9 comments)


از چه می ترسید؟! آمدن پادشاهی یا رفتن جمهوری اسلامی؟!

 

بزرگ‌ترین اشتباه پهلوی‌ها، به نظر من، این بود که بر خلاف قانون اساسی مشروطه از یک سو، پس از یک دوره کوتاه، به حکومت و نه سلطنت پرداختند و از سوی دیگر، باز هم بر خلاف همان قانون، قاطعانه در برابر سهم‌خواهی مذهب در قدرت نایستادند! فراموش نکنیم که در قانون اساسی مشروطه، جایگاه ویژه‌ای به مذهب شیعه جعفری اثنی عشری به مثابه «مذهب رسمی» کشور داده شده بود. یعنی پهلوی‌ها‌ در مورد اینکه شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، باید قانون اساسی مشروطه را رعایت می‌کردند و در مورد «مذهب رسمی» کشور با توجه به اقدامات حقوقی و اصلاحاتی که از جمله در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی انجام می‌گرفت، باید آن را زیر پا می‌نهادند!

... >>>
Darius Kadivar

Elahe Boghrat's Take

by Darius Kadivar on

Elahe Boghrat :  "What are You Afraid Of : The Return of the Monarchy or The Departure of the Islamic Republic ? 


Share/Save/Bookmark

 
Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

While I really appreciate your critical take,

I actually think the top-down, heavey handed method Hejab was banned in Iran,

actually helped the clergy in the long run. A personal issue such as attire can not be dictated to you. either be"given" to you, or taken away from you. If it's suppose to work it must be from you. Emenating from self. Based on personal choice.Sort of a personal sovereignty, if you will.

As far as "personal freedoms" under Pahalavis; apparently that didn't work as far as the families that adolphrezakhan stole properties and their name from (if I'm not mistaken the family with the original pahlavi name changed to hamidy).

It was not only destruction of the  Iranian civil society by creating a single-party system, or banning most basic freedoms, it was also the active way which religious right wings were tolerated, Kashani, or worked with, Hojatieh.

It would have been impossible for khomieni to have such a national network if it wasn't for the unchecked growth of religious institutions in Iran, as referd to previously.

With almost all odds and social resources and networks set for religious forces, should we really be surprised by IR?


maziar 58

reverse production

by maziar 58 on

A teacher was explaining the technolgy and the process of

sending an alive cow trough the chop machine and......

at the other end you'll get sliced,grounded meat or packed sausages.........

An student stands up and asks If it's so progressed can it produce a cow by reverse production with a sausage?

the teacher pauses and says : SURE your dad.....blah blah

And mother came out with a gaav like you!

* It's a joke and no pun intended.

Maziar


Ari Siletz

مش قاسم محترم

Ari Siletz


همانطور که حتما می‌دانی، مدارا کردن سلطنت با مذهب و در همان حال
ایستادگی در برابر نفوذ بیش از حد آن روشیست باستانی.  آنجا که سلطنت حجاب
برداشت و آزادی شخصی‌ داد حق را به حق دار دهیم، و آنجا که یک حزبی کرد و
آزادی سیاسی گرفت محکومش کنیم. حساب قاطی‌ کردن راه حل یافتن را مشکل
می‌کند.


Mash Ghasem

همکاری ساواک با حجتیه

Mash Ghasem


کجای همکاری ساواک با حجتیه " ایستادگی در برابر نیروهای استبدادی مذهبی‌" است؟
گسترش بی حساب و کتاب ده ها، صد ها و هزاران " مهدیه" ، " حسینه" ، " تکیه"، "مسجد" آیا این هم بخشی از "ایستادگی" بود?
سپاه مذهب در "انقلاب سفید"  شاه و ملت , مانند سپاه دانش و بهداشت،...  این دیگر چه صیغه ای بود?
از درون چنین سلطنت، تک -حزبی ، مذهب پرور ، دقیقا انتظار تحول به چه نوع جامعه ی را میتوان داشت؟ 

Ari Siletz

بسیار خوب، ولی‌ دعوا چرا؟

Ari Siletz


 

 

حرف حساب آن که پهلوی‌ها در برابر نیروهای استبدادی مذهبی‌ ایستادگی
کردند. بر منکرش لعنت! ولی‌ چرا فحش کاری بر سر قِرتی مَنِشان تحصیلکرده
مملکت؟  مخالفت آنان با رژیم پهلوی بر سر آن نبود که چرا با خمینی و امثال
او در افتادی. آنها می‌گفتند که چرا ما رو بازی نمیدی و فکر میکنی‌ مملکت
فقط مال خودت هست. پس از خانه قهر کردند و سپس مثل پینوکیو گول روباه رو
خوردند. حالا هم راه پیدا کردن پینوکیو این نیست که اعلامیه صادر کنیم که
آن احمق‌ها خیانت کرده اند و بعد اضافه کنیم که اصولاً حق است که در مملکت
عده‌ای زندانی سیاسی باشند. این روش گفتگو برای یک سلطنت طلب نشانه یأس از
پیروزی است، که چیزی برای از دست دادن نمی‌بیند و از حرص به دق و دلی‌
خالی‌ کردن افتاده. لطفا آگاه باشید که همه ملت میخوانند و قضاوت میکنند،
نه فقط آنهایی که شما را کفری کرده اند.


maziar 58

thank you

by maziar 58 on

vildemose.

this regime will be gone just like all others.

what I'm affraid of is ; am I going to see a whole new Iranian?

 Maziar


پندارنیک

......

by پندارنیک on


vildemose

من پیش از این هم

vildemose


من پیش از این هم نوشته‌ام که گذشت زمان و تاریخ نشان داد آنان که با جمهوری اسلامی به قدرت رسیدند، بر اساس یک شناخت واقعی، در رژیم گذشته به درستی جایشان در زندان بود! امروز نیز آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر چیزی جز این نمی‌خواهند چرا که همه دیدند وقتی آزاد شدند و به قدرت رسیدند چه بر سر ملت و مملکت آوردند. این، مظفرالدین شاه بود که با امضای فرمان مشروطیت، ضربه محکمی بر قدرت فاسد روحانیت در حکومت فرود آورد و پهلوی‌ها بودند که در عمل و با اقدامات ترقی خواهانه خود در برابر این رژیم ایستادند، آن هم پیش از آنکه احزاب و گروه‌های سیاسی ایران دست چپ و راست خود را بشناسند. ولی همین‌ احزاب و گروه‌ها و «روشنفکران» در برابر پهلوی‌ها و شخصیتی مانند دکتر شاپور بختیار، دست به دست هم دادند و در مقابل روح‌الله خمینی یا همان شیخ فضل‌الله نوریِ هفتاد سال پیش از انقلاب اسلامی، پشت خم کردند و این رژیم را روی کار آوردند و با این همه نه تنها از زیر بار مسئولیت سنگین خود در می‌روند بلکه حتا یک بار نیز یادآوری نمی‌کنند که ادعاهای آنان تا کنون همگی پوچ و ناکام مانده‌اند!

Darius jon: Well-reasoned argument. I don't think many can refute its accuracy and logic. 

 A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.