ما و گلشیفته فراهانی در نمایشی تراژیک
akhbar-rooz.com / مینا خانلرزاده
23-Jan-2012

تراژدی عمیق اینجاست که علیا المهدی ما فرانسه زندگی می کند، حق بازگشت به
وطن اش را ندارد، در ویدیوی اخیر به زبانی حرف می زند که اکثر قریب به
اتفاق مردم ایران نمی دانند و باید برای شان با زیرنویس ترجمه بشود، کلمات
اش را خودش احتمالا انتخاب نکرده و برای او انتخاب کرده اند

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark