رهبر جمهوری اسلامی بوی امام حسین می‌دهد
digarban
22-Dec-2011 (one comment)

 

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران می‌گوید علی خامنه‌ای بوی امام سوم
شیعیان را می‌دهد و علیرضا پناهیان نیز رهبر جمهوری اسلامی را از «متفکران»
اسلامی دانسته که «اندیشه وی برای همه افراد قابل مطالعه است.»

تعاریف این دو روحانی از علی خامنه‌ای روز چهارشنبه (۳۰ آذر) در مراسم
رونمایی از کتاب «۷۲ سخن عاشورایی» که مربوط به سخنان رهبر جمهوری اسلامی
در خصوص عاشورا است، صورت گرفته است.

کاظم صدیقی
گفته که «حرکات امام حسین در وجود حضرت امام و مقام معظم رهبری جلوه کرد و
این دو بزرگوار رنگ و بوی امام حسین را دارند بدین طریق به خدا وصل
می‌شوند.»

علیرضا پناهیان
نیز گفته که «فعالیت‌های مقام معظم رهبری در حوزه تبلیغ دینی به عنوان یک
الگو و اسوه و تبیین عالمانه برای دانشجویان و جوانان به حساب ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

بوی گند قاتلان

IranFirst


They are both enemies and killers of Iranians, no wonder the smell the same