لغو حقوق مادام العمر--مجلس تبعيض را نپذيرفت
kayhannews.ir
24-Nov-2011

نمايندگان مجلس در بيانيه اي با 201 امضا حمايت قاطع خود را از قوه قضاييه در برخورد با فساد اقتصادي اخير اعلام كردند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark