مخالفت رسمی چین با تحریم‌های جدید ایران
tabnak.ir
23-Nov-2011

ویمن همچنین گفت: تحریم‌ها مساله ایران را حل نمی‌کند و کشورها باید به دنبال افزایش همکاری و مذاکرات بیشتر باشند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark