گرامیداشت روز جهانی کودک
payam / payam
21-Nov-2011
برگزاری مراسمی در گرامیداشت روز جهانی کودک در مقر مرکزی کومه له

 

به مناسبت 20 نوامبر برابر
با 29 آبانماه "روز جهانی کودک"، مراسمی با حضور جمع کثیری از خانواده های
پیشمرگان و هواداران کومه له در کردستان عراق و ساکنین روستاهای اطراف محل
استقرار مقر مرکزی کومه له برگزار گردید.

 

>>>
recommended by Hooshang Tarreh-Gol

Share/Save/Bookmark