رتبه جديد ایران در«شاخص رفاه»
donya-e-eghtesad
10-Nov-2011

موسسه مطالعاتی لگاتوم اعلام کرد

رتبه جديد ایران در«شاخص رفاه»


دنياي اقتصاد - زهرا واعظ : پس از گذشت یک هفته از انتشار گزارش توسعه
انساني سازمان ملل در سال 2011 كه بر اساس آن رتبه ايران به لحاظ شاخص
«توسعه انسانی» در میان 187 کشور دنیا 18 پله كاهش يافته و در جایگاه هشتاد
و هشتم قرار گرفته است، اینک موسسه مطالعاتی لگاتوم انگلیس نیز با انتشار
گزارشی اعلام کرده است که ایران به لحاظ «شاخص رفاه» در میان 110 کشور جهان
افتي 5 پله‌ای را تجربه کرده و در رتبه 97 از میان 110 کشور مورد بررسی
قرار گرفته است.

 


اگرچه بنا بر اعلام سازمان ملل متحد ایران جزو کشورهای با شاخص توسعه
انسانی بالا محسوب می‌شود، اما بنا بر گزارش لگاتوم، ایران از نظر شاخص
رفاه که صرفا رفاه اقتصادی هم نیست و کیفیت زندگی مردم و سطح ع... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark