فرمانده پلیس ایران از برخورد با افراد ناهنجار خبر داد
بی بی سی
21-May-2011

فرمانده پلیس ایران می گوید که اگر نصیحت و آموزش اثر گذار نبود آنگاه باید با "افراد ناهنجار" در جامعه برخورد شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران روز شنبه ۳۱ اردیبهشت(۲۱ مه) گفت:"هجمه فرهنگی همه جامعه را شامل می شود و در فرهنگ مبتذل غرب زنان به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل می شوند."

آقای احمدی مقدم "رفتارهای نامناسب، بدحجابی و بدپوششی و استفاده از نمادهای انحرافی" را برای فرد و جامعه مشکل ساز دانست.

او گفت: "وظیفه ما اینست که با نمادهای انحرافات اخلاقی و ناهنجاری و مفسدان برخورد کنیم."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark