«جن‌گیر» محمود احمدی‌نژاد در بازداشت «سپاه»
digarban.com
02-May-2011

محمدتقی مصباح یزدی٬ غلامعلی حداد عادل٬ حسین فدایی و مرتضی نبوی چهار
حامی خامنه‌ای هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده‌اند تیم
احمدی‌نژاد «اجنه» را تسخیر و از «توانایی بالای» آنها برای تحقق اهداف خود
سود می‌برد.

>>>
recommended by Paykar

Share/Save/Bookmark