تحولاتی که به بازداشت رهبران مخالفان منجر شد
BBC Persian
01-Mar-2011 (one comment)

طرفداران تندروی حکومت معتقدند میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید زودتر از اینها بازداشت می شدند. مخالفان در اعتراض به حبس آنها به خیابان ها آمده اند. اما چرا حکومت همان ابتدا این دو نفر را بازداشت نکرد؟ هزینه های این حبس برای حکومت چیست.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Bavafa

A good report

by Bavafa on

Thanks for posting it.

Mehrdad