کیهان: مشایی 80میلیارد تومان برای همایش ایرانیان خارج از کشور هزینه کرد
Aftab News
08-Aug-2010

روزنامه کیهان در شماره امروز خود با درج تکذیبیه‌ای مبنی‌بر جعلی بودن ایمیل ارسالی به هوشنگ امیراحمدی نوشت: این ایمیل جعلی نیست و ایمیل‌های ارسالی به سایر مهمانان نیز با همین متن و از یک IP و یک دستگاه خاص کامپیوتر ارسال شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark