يافت‌آباد " منطقه سياه " اعلام شد
Alef
20-Jul-2010

بر اين اساس در اين جلسه مقرر شد كه كميته‌اي از سوي كميسيون بهداشت و وزارتخانه‌هاي بهداشت و نيرو، طي يك هفته اين موضوع را بررسي كنند و در اين مدت نيز، آب معدني به صورت رايگان در اختيار شهروندان منطقه يافت‌آباد قرار گيرد.
به گزارش فارس، منطقه "يافت‌آباد " در جنوب شهر تهران به دليل برخورداري از آب آلوده، به عنوان "منطقه سياه " اعلام شد.

اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در جلسه 3 ساعته امروز خود، پس از بحث و بررسي درباره وضعيت آب پايتخت كه با حضور مسئولان وزارتخانه‌هاي بهداشت و نيرو صورت گرفت، يكي از مناطق جنوبي شهر تهران را به عنوان منطقه سياه معرفي كردند.

پيش از اين مسئولان وزارت بهداشت و درمان اعلام كرده بودند كه آب تهران در بخشي از جنوب شهر، به نيترات آلوده است؛ اما مسئولان وزارت نيرو با رد اين موضوع گفته بودند كه آب تهران آلوده نيست.
در جلسه امروز كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اعضاي اين كميسيون پس از استما... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark