استیضاح رهبر
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Mohsen Kadivar
18-Jul-2010 (2 comments)

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رس... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
MM

It appears to be a good start, but..........

by MM on

Firstly, I am very hesitant to listen to one of the architects of the IRI constitution that got us here, and whose point of reference in law is still 7th century hadith/fable.

Secondly, although he is breaking the ice in attacking VF, Khamenei is still a teflon VF, and enjoys the infallibility of the old popes.


Darius Kadivar

What For ? Prince Ali is Not My Shah ...

by Darius Kadivar on

He is :

//www.youtube.com/watch?v=zeVcOBHLDyE

VIVE LA RESTORATION

You Know ... the "R" ...

Veeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr Izzzzzzzzzzz My Whip :

KNIGHTHOOD: Order of the Garter bestowed upon Mohsen Kadivar For Giving me a Bad Name ;0(

Hee Hee

Recommended Blog:

SATIRE: Green Ambush for Mohsen Rezaee ;0)