جدال تازه اصولگرایان؛«احمدی نژاد برای مصادره دانشگاه آزاد خیزبرداشته»
Radio Farda / Alireza Kermani
22-Jun-2010

«دانشگاه آزاد و منابع مالى آن دانشگاه، همچنين امكاناتى كه دارد به عنوان يكى از منابع اصلى قدرت در حوزه آموزش است. و آقاى احمدى نژاد خيز برداشته است كه اين منبع قدرت را كه در دست حاميان رقيب اوست از دست آنان خارج كند. اين دعوايى است كه دامنه اش به مجلس و غيره هم كشيده شده و همچنان نيز ادامه خواهد داشت.»

روز دوشنبه از زبان على لاريجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى، سخنانى شنيده شد كه در نوع خود كم سابقه بود و از كسانى ياد كرد كه در رسانه ها با «دريدگى» درباره مجلس صحبت مى كنند.

رییس مجلس شوراى اسلامى همچنين از كسانى نام برد كه به قوه مقننه توهين مى كنند. اشاره على لاريجانى به هواداران دو آتشه دولت بود كه مصوبه روز يكشنبه مجلس را برنمى تابند. مصوبه اى كه گفته مى شود براى ساماندهى دانشگاه ها و موسسات عالى انتفاعى و غير دولتى تدوين شده است.

این مصوبه البته اساسنامه اى را هم كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى دانشگاه آزاد تصوي... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark