گفت‌وگوی عباس کيارستمی، ژوليت بينوش و يوسف اسحاق‌پور در پيرامون فيلم جديد کيارستمی، ماهنامۀ فرانسوی Philosophie...
gooya
24-May-2010 (one comment)

در پاساژی در خيابان Traversière در پاريس، در حال‌وهوايی بهاری، عباس کيارستمی، کارگردان فيلمِ "رونوشت برابر اصل"، ژوليت بينوش، هنرپيشۀ زن اين فيلم و يوسف اسحاق‌پور، فيلسوفِ متخصص مدرنيسم، به دور ميزی چوبی نشسته‌اند. فيلم "رونوشت برابر اصل" که در بخش مسابقه‌ای فستيوال کن جای دارد قصه‌ای فلسفی است در بارۀ عشق و اثر تخيلی. فيلم‌برداریِ اين فيلم در منطقۀ توسکان ايتاليا انجام شده‌است. نطفۀ اين فيلم در ايران در جريان سفر دوستانۀ ژوليت بينوش، به دعوت شاعر سينمای ايران، عباس کيارستمی، شکل گرفت.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

FYI/Youssef Ishaghpour's Rosebud

by Darius Kadivar on

Youssef Ishaghpour's Rosebud by Darius KADIVAR