بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی در مورد بازگشت قاتلی دیگر به دامان پرورندگانش
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
22-May-2010
هم میهنان عزیزم،

استقبال رسمی نمایندگان جمهوری اسلامی در فرودگاه تهران از فردی که در یک دادگاه صالح فرانسوی به جرم شرکت در قتل فجیع دکتر شاپوربختیار، محکوم به حبس ابد شده بود، گواه تازۀ دیگری در اثبات مباشرت مستقیم جمهوری اسلامی در کشتار ده ها تن از مبارزان راه آزادی ایران در سراسر جهان است. باری دیگر، و این بار به روشنی و بی شرمی هرچه تمام تر، رهبران حکومت "اسلامی" و دولت هوادار "مهر و عدالت در جهان" به ارتکاب جنایتی چنین هولناک نه تنها اعتراف که افتخار می کنند و در همان حال تاسف می خورند که قاتل «بی گناه» سالی چند در زندان، آن هم در زندانی که در آن از شکنجه و شلاق و آزار خبری نیست، گذرانده است. در تاریخ معاصر جهان، و در کارنامۀ سیاه هیچ رژیم خونریز و ضد انسانی دیگری مانندی از چنین اُنس و اُلفت با شرارت و جنایت و از این دشمنی بی حد و مرز با ان... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark