جنازه 5 فعال سیاسی را تحویل نمی دهند
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
10-May-2010

در حالیکه مردم ایران و جهان از اعدام 5 فعال سیاسی ایرانی همچنان در بهت به سر می برند، از سایر زندانیان سیاسی که به اعدام محکوم شده اند نیز خبرهای خوبی نمی رسد. همزمان میرحسین موسوی هم با انتشار بیانیه ای نسبت به این اعدام ها اعتراض کرد. مادر فرزاد کمانگر هم که به گفته دخترش از شرایط روحی خوبی برخوردار نیست، گفته است: "وظیفه من به عنوان مادر فرزاد از امروز شروع شده است. من بارها در سالن های ملاقات زندان به فرزاد گفته بودم که فقط باید سربلند از این زندان بیرون بیایی و همین گونه هم شد. فرزاد من سربلند از زندان بیرون آمد."

به گزارش "روز" 16 زندانی کرد و همچنین 11 تن از معترضان به تقلب انتخاباتی 22 خرداد، در معرض خطر اعدام قرار دارند و پرونده سه نفر از آنها به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است؛ از حکم قطعی دو نفر دیگر، با وجود صدور آن، نه خود متهمان خبری دارند و نه خانواده های آنان.

از سوی دیگر اخبار متناقض درباره تعطیلی بدون دلیل ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark