سرداران با پول سرمایه ملی تجارت می کنند
Rooz Online / Shervin Omidvar
30-Apr-2010

در حالی که تشکل های مستقل کارگری در آستانه روز کارگر ضمن اعتراض به سیاست های اقتصادی حاکمیت خود را برای ابراز علنی اعتراضات شان در روز جهانی کارگر آماده می کنند، رهبر حکومت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه شرایط بحرانی و اخراج هزاران کارگر در ماه های اخیر را ناشی از اجرای نامناسب اصل 44 در واگذاری شرکت های دولتی دانست.

وی گفت که "بايد بسيار مراقب بود که اجراي سياست‌هاي اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون‌دان‌هاي قانون‌شکن، نشود". او افزود: "افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می ‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف می رسند و در نهايت کارگران کارخانه را بيکار مي‌شوند، لذا همه مسوولان بايد مراقب باشند."

آیت الله علی خامنه ای در حالی این سخنان را بر زبان آورد که صادق محصولی وزیر فعلی رفاه و از فرماندهان سپاه پاسداران که حتی چهره های جناح حاکم از دست یافتن او به ثروت افسانه ای سخن می گویند و ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark