تداوم بازداشت عمادالدین باقی علیرغم تودیع وثیقه
Advar News
25-Mar-2010

با وجود تامین وثیقه برای عمادالدین باقی از هفته پایانی سال ۸۸، وی هنوز در سلول بسته بند ۲۴۰ زندان اوین در بازداشت موقت به سر می برد”

فاطمه کمالی همسرعمادالدین باقی در دیدار نوروزی گروهی از فعالان اصلاح طلب با خانواده باقی با بیان این خبر ، افزود:”دو هفته قبل از پایان سال، مقامات قضایی در پاسخ پیگیری ما راجع به وضعیت آقای باقی به ما اعلام کردند خبرهای خوشی از وضعیت ایشان در پایان سال خواهند داشت و در هفته آخر سال از دادسرای مستقر از زندان اوین تماس گرفته و مبلغ وثیقه برای تامین اعلام شد که بلافاصله تامین گردید . حتی از سوی دادسرا ی مستقر در زند ان اوین و زندان اعلام شد روز سه شنبه آخر سال آقای باقی آزاد می شود اما با وجود ساعت ها ایستادن خانواده و دوستان جلوی درب اوین باقی آزاد نشد.”

همسر باقی از اینکه چه کسی یا چه نهادی با آزادی باقی علی رغم تودیع وثیقه مخالفت کرده است اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:” متاسفانه با وجود ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark