سبزها دست بالا داشتند
Rooz Online
16-Mar-2010

گزارش های رسیده حاکی از آن است که در شهر رشت، معترضان در مراسم چهارشنبه سوری، شعارهای اعتراضی سر دادند.

یک شاهد عینی در رشت، به "روز" گفت: "امروز در نقاط مختلف شهر رشت ما شاهد برپایی مراسم بودیم. البته برپایی مراسم چهارشنبه سوری، هر ساله در رشت اتفاق می افتاد. اما امسال شاهد این بودیم که جنبش سبز عملا در مراسم چهارشنبه سوری دست بالا را داشت."

وی افزود: "در خیابان های منظریه و گلسار رشت شاهد اعتراضات مردمی بودیم. در منظریه عده زیادی از مردم با برپا کردن آتش، شعار یا حسین میرحسین سر می دادند که ناگهان با حمله نیروهای ویژه مواجه شدند. حدود 100 نفر هم در این حمله بازداشت شدند."

یکی دیگر از حاضران در مراسم چهارشنبه سوری در رشت، به "روز" این چنین گفت: "در گلسار، حضور سبزها چشمگیر بود. چند ساعتی که از حضور مردم گذشت، همه شروع به شعار دادن کردند. شعارهایی مثل یاحسین، میرحسین، مرگ بردیکتاتور و خاک وطن را ویرانه کردی از شعارهای ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark