احمدی نژاد: با کت وشلوار معذب هستم
hammihanonline.com
16-Jan-2010

محمود احمدی‌نژاد صبح روز شنبه در مراسم ثبت ملی چادر و حجاب اقوام ایرانی گفت: در مورد همین كت و شلوار؛ من خودم در واقع از پوشیدن آن معذب هستم. آیا ما نمی‌توانیم براساس لباس‌های مختلفی كه در كشورمان در بین اقوام مختلف وجود دارد، طراحی مناسبی را برای لباس مردان انجام دهیم و هنرمندان لباس‌های متنوعی را در این ارتباط طراحی كنند. من عالمانه به شما می‌گویم لباس‌های اقوام گوناگون ایرانی چه زنانه و مردانه به لحاظ طبی بسیار سالم و مفید و با شرایط اقلیمی و آب و هوایی ما مناسب است.احمدی نژاد گفت: همان‌طور كه دوستان اشاره كردند، چادر نقطه كمال فرهنگی ملت ماست. چادر در مقطعی نشانه استقلال‌خواهی زنان ما بوده و زنان با پوشش چادر با استعمار مبارزه و آن را بیرون كردند.او با تشكر از میراث فرهنگی به خاطر ابتكار در برگزاری مراسم ثبت ملی چادر و حجاب اقوام ایرانی گفت: حجاب اقوام ایرانی جزو افتخارات ماست و ما می‌توانیم آن را به جهان عرضه كن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark