وزیر علوم:فقط 150 دانشجو مخالف نظام اند
Rooz Online / Hossein Mohammadi
20-Dec-2009

در حالی که کامران دانشجو، وزیر علوم طی اظهارنظری گفته«در دانشگاه ها ابزاری داريم که عوامل فتنه را شناسايی کنيم و من حراست ها و روسای دانشگاهها و خود وزارت علوم و مسوولين دانشگاه ها را مامور کرده‌ام بايد اين امر را پی‌گيری کنند، زيرا مقام معظم رهبری فرموده‌اند که مسئولين بايد به وظايف خود عمل کنند»دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای این نوع برخوردها را بی فایده دانست.در بیانیه تحکیم آمده است:" نیروهای امنیتی با درکی نادرست از فضای جدید دانشگاه گمان می کردند با احضار و بازداشت گسترده ی فعالان شناخته شده ی دانشجویی و تهدید مداوم تشکل های دانشجویی مستقل می توانند اعتراضات دانشجویی را مهار کنند.16 آذر نشان داد که چنین تصوری باطل بوده و تنها نقش خیال بر روی آب زدن است."

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به پیوند جنبش دانشجویی با جنبش سبز، می خوانیم:"جنبش دانشجویی که اینک با حفظ هویت مستقل خود پیوندی عمیق با جنبش ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark