" فرهاد رهبر خواستار ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه شد"
Amir Kabir Newsletter
03-Dec-2009

فضلی فرمانده سپاه استان تهران در سخنانی پیرامون حوادث پس از انتخابات با اشاره به حمله نیروهای لباس شخصی به دانشجویان کوی دانشگاه تهران مدعی شد که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران خواستار ورود نیروی انتظامی به کوی شده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر فضلی در سخنان خود همچنین مدعی شده است که افرادی که به کوی دانشگاه تهران حمله کردند نه بسیجی بوده‌اند و نه سپاهی.

فضلی گفته است:  ";وقتی که وارد مرکز کنترل ترافیک شدیم مانیتور بزرگ مرکز محل ورود کوی دانشگاه را نشان می‌داد. من دیدم که افرادی با موتور نیروی انتظامی در حال ورود به کوی هستند. بعضی‌ها نیز از درون کوی به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کنند. بعضی‌ها نیز با لباس شخصی در حال بالا رفتن از میله‌های کوی دانشگاه و ورود به آنجا هستند که البته بر روی زبان‌هایشان نیز کلمه «یا زهرا» فریاد زده می‌شد. در همین حال سنگفرش خیابان کوی دانشگاه پر از تکه‌های آجر و کلوخ، همچنین شیشه ف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark