کروبی زندان های جمهوری اسلامی را بدتر از گذشته دانست
voa persian
31-Aug-2009 (4 comments)

 ملی، اعلام کرد کمیته ای که از سوی رییس قوه قضاییه برای بررسی حوادث پس از انتخابات تشکیل شده گامی مثبت در جهت اعتماد سازی در میان مردم است. کروبی روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره این کمیته گفت: «من در نامه ای که به رییس قوه قضاییه نوشتم تاکید کردم حوادث اخیر بررسی شود و حتی اعلام کردم از این آمادگی برخوردارم که مستندات خود را به ایشان ارائه کنم و در صورتی که امنیت افرادی که آسیب دیده اند تامین شود آنها را نیز به ایشان معرفی کنم تا اینکه عاملان جنایاتی که روی داده شناسایی و با آنها برخورد شود.»

>>>
Darius Kadivar

Forget Moussavi ... LONG LIVE KAROUBI !

by Darius Kadivar on

Why do You think I Voted Karroubi ?

SATIRE: I voted ;0) 

LOLShare/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Siavash31 Kochooloo ;0)

by Darius Kadivar on

Yes actually We would torture them with a specific SAVAK device. It was called a Laughing Gas  ...

Unfortunately we thought we could kill them but they had no sense of humor and were immunized. That is why they ended up with a Beard and took control of a country instead of rotting in jail where they deserved to stay.

One of them Being Your Joon Joony Khalkhali:

 


Siavash31

Kadivar, you are once again

by Siavash31 on

Kadivar, you are once again trying to create division in the green movement. Mousavi and Karoubi are both supported by millions of Iranians.

 

ps: Congratulations! Now it is fact that your shah killed and tortured people in a more civilized manner than the I.R!! You must be so proud to be a monarchist today! :)

 

 


mahmoudg

Every one has been in the Shah's Jail!!!

by mahmoudg on

Is it any suprise why our country is in such a sad state.  Every one claims they were in the Shah's jail.  Evey one in the position of power (minus Antari Nejad, I think), had been in the Shah's jail.  Should it surprise us then that our country is run by ex-convicts.