هفت بهایی دستگیر شده به 'جاسوسی' متهم شدند
BBC
11-Feb-2009

دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای ۷ تن از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، خبر داده است.

>>>
recommended by alborz

Share/Save/Bookmark