يورش به منازل بهائيان در شهر مشهد و بازداشت دو تن، مجموعه فعالان حقوق بشر
Gooya News
27-Jan-2009

در زمانی‌ یورش به منازل بهائیان انجام می‌گیرد که دنیا توجه‌آش به مسائل اقتصادی و سیاسی است و حقوق و هستی‌ شهروندان ما در سکوت تام در حال پایمل شدن است.  در همین زمان نیز خانم شیرین عبادی به یک موضع دفاعی عقب نشینی کرده‌اند و عملا تنها دریچه امید این مظلومان مستود شده.

>>>
recommended by alborz

Share/Save/Bookmark