سال جدید تحصیلی ایران مجدداً از پذیرش بهائیان امتناع میورزد
سرويس خبرى جامعۀ جهانی بهائى
03-Oct-2008 (one comment)

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، جوانان بهائی مجدداً درهای تحصیل دانشگاهی را بر روی خود بسته دیدند. گرچه در مجامع عمومی، دولت ایران مدعی است که بهائیان آزادند تا به دانشگاه بروند، ولی گزارش‌های هفته‌های گذشته حاکی از این است که سیاست بازداشتن بهائیان از تحصیلات دانشگاهی همچنان به قوت خود باقی است.

>>>
recommended by alborz

Share/Save/Bookmark

 
Hodhod

(No subject)

by Hodhod on