آیت الله خامنه ای: خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای روشن است
BBC Persian
16-Jul-2008 (2 comments)

آیت الله خامنه ای گفت "اینکه برخی بگویند رئیس جمهوری آمریکا در ماههای آخر مسئولیت خود اقدامی را انجام دهد و دردسر آن را برای دولت آینده بگذارد، تصور اشتباهی است زیرا اگر کسی اقدامی انجام دهد، ملت ایران او را، حتی در زمانی که در مسئولیت هم نباشد، مورد پیگرد قرار خواهد داد و مجازات خواهد کرد."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Khar be donya amad khar ham az donya khahad raft

by mahmoudg on

Only when he exits earth it will be in the hands of a just executioner appointed by a court comprised of the Iranian, European and American judges he despises so much. 


kaleh dar

well said Mr Khamenei !

by kaleh dar on

Remember , this will apply to every criminal ,including yourself .you will be responsible for your crime ,even when you are out of office.