جزئیات تازه از تجاوز به سه دختر دانشجو در دانشگاه سهند تبریز
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
18-May-2008

• از مهر سال ۸۶ یک فرد مسوول در حراست دانشگاه، یک استاد و مسوول آزمایشگاه و یک راننده سرویس دانشگاهی در تبریز، سه دانشجوی دختر را مورد تجاوز قرار داده‌اند. از مسببان این حوادث تنها راننده سرویس دانشگاه، از کار خود اخراج شد اما دو تن دیگر همچنان بر سر کار خود حاضر می شوند. حراست دانشگاه، دانشجویان مورد تعرض قرار گرفته را تهدید کرده‌ که در صورت شکایت از عاملان این حوادث یا انتشار اخبار آن، آنها را به دلیل داشتن رابطه دوستانه با دانشجویان پسر از دانشگاه اخراج خواهد کرد! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱٨ می ۲۰۰٨

>>>
recommended by asghar62

Share/Save/Bookmark