سرگیجه

سرگیجه
by Orang Gholikhani
29-Apr-2011
 

سرگیجه دارم

از عشق

گرداب آزادم

از خاطره حس

شکاف رازم

فلک را خیره کرده

و سرگیجه

مرا حیره کرده

از عشق

که نفس را جیره کرده

و سرگیجه

سرم ویرانه کرده

و زمانه

روان باطله کرده

--

آرام شو

ای چرخ گردان

هم پیاله شو

ای روح سرگردان

از باد پیاده شو

تا برسد باران

از قید رها شو

تا بپذیری لبخند یاران

--

آه سرگیجه دارم

ای زمانه

از خودم فاصله دارم

ای همراه

از دلم گلایه دارم

ای چکامه

اورنگ
Avril 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thaks souri jan

by Orang Gholikhani on

just slow  down and take a seat :-)

ghorbanat

orang


Souri

sargijeh

by Souri on

vallah man yeki ke saram gij raft :)

nice poem, Orang jon.


Orang Gholikhani

Nahid & Azadeh

by Orang Gholikhani on

Thanks Nahid and Azadeh Jan

I'm translating it to French and English and will ask your help for improving English.

 Ghorban Hamegi

Orang


Azadeh Azad

impressive

by Azadeh Azad on

Orang jan: Your poem's rythm and rhyming, the imagery and its impactful feeling, make it one of your best, so far. I enjoyed reading it a few times. Thank you.

Azadeh


nahidi

مرسی

nahidi


پیروز باشی  ای مهربان


Orang Gholikhani

Thanks Monda jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it.

 Orang


Monda

از خودم فاصله دارم

Monda


Pain of confusion, sargeejeh... Nice work Orang jan, merci.


Orang Gholikhani

Nazanin Karvar

by Orang Gholikhani on

Merci az shoma ke ine sher ra khandide.

Ba sepas

Orang


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

هزاران بار مرسی