ستون پنجم ضد ایرانی

Fred
by Fred
23-Nov-2011
 

حالا که بهانه ها برای توجیه برنامه مسلح شدن اسلامیستهای حاکم بر ایران و ایرانی ته کشیده؛ ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان همۀ ناز و عشوه­های مألوف را کنار گذاشته و علناً به دفاع از آن برنامه غیر قانونی تسلیحاتی می­پردازند.

تا چندی پیش بنام مخالفان با جنگ اینان استدلال میکردند که برنامه هسته­ای نظام پربرکت فقط و فقط در پی تولید برق و موارد پزشکی است؛ اکنون استدلال میکنند که وقتی پاکستان، هند، آمریکا، اسرائیل و ... بمب اتم دارند، از انصاف بدور است این موهبت را به نظام پربرکت منع کرد.

با هجرت دادن "اصلاح طلبان" از ایران و اسکان دادن آنان در بلاد کفر در طول چند سال گذشته؛ ثلاثه خبیثۀ غالباً مستقر در جهان آزاد و متصل به لابی­گرهای نظام پربرکت با مهاجرین نو رسیده یکصدا شده و زیر علم و کتل "اصلاح" و نه تغییر رژیم، بمب اتم حق مسلم ماست ورد زبانشان گشته.

اگر جنگ طلبان در ایران موفق شوند بلای خانمانسوز را بار دیگر بر ایران و ایرانی تحمیل کنند؛ ثلاثۀ خبیثه، لابی­گرها و نو مهاجرین سهمی در این نامردمی خواهند داشت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

  Does Akbar Ganji

by vildemose on

 

Does Akbar Ganji receving $500,000 from Milton Friedman

by Hooshang Tarreh-Gol on

Foundation constitute a "fifth column" type activity?

Giving the assurance and the "Green" light for future market reforms in Iran.

All these monies Ganji has gotten from Kato Institute, Milton Friedman Foundation,... why doean't Hamid ever mention any of these?

It's definitely post modern; Market Fundamentalist meets Shia Opportunist, willing to implement Neoliberal Market Pentration