نیـروی زنـدگی - Ch'i

نیـروی زنـدگی - Ch'i
by مسعود از امریکا
26-May-2009
 

در نظر دوستان، در بحر عاشقی، کاین نیروی زندگی
  در همه چیز، در همه جا، می چرخد، در همه دل، کاین نیروی زندگی

در دلت باشد، در میان جانت، در همه جا، در وسط زیستن
  انکارش مکن، ای برادر، تو انی، و ان تو، در همه وجودت، کاین نیروی زندگی

در همه فکرت، در روحت، هر قدمی که برداری
  نیرویت دهد، باشد قدرتت، در تمام جانت، ان وجودت، کاین نیروی زندگی

گر باشد خدایی، ان نیروی هستی، روان در همه چیز
  در هر اتم، در هر بشر، در هر هستی، باشد این نیرو، کاین نیروی زندگی

از خدایت پرس، کاین خالق تویی، و این خلقت ما
  کاین زیستن تو باشی، و من در خلقت، در اینجا، و در انجا، کاین نیروی زندگی

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
default

Qigong (or Ch'i Kung)

by A Practitioner (not verified) on

To remove clutter from your body and mind, and make Ch'i flow throughout your whole being, use Qigong (or Ch'i Kung), or other similar exercises to accomplish that.

For more information, visit this site:

//en.wikipedia.org/wiki/Qigong

Tks :) - Peace!!


مسعود از امریکا

نیـروی زنـدگی - Ch'i

مسعود از امریکا